CENNIK

KOSZT TERAPII – dziecko (45 min)
60 złotych

Koszt terapii ustalany indywidualnie w zależności od rodzaju wad wymowy i zaburzeń dziecka oraz wieku Czas pojedynczej wizyty do uzgodnienia wspólnie z rodzicem.

KOSZT TERAPII – dorosły z afazją
60 złotych

PRZEPROWADZENIE TESTU DIAGNOZY FUNKCJONALNEJ
BADANIE PROFILU PSYCHOEDUKACYJNEGO DZIECKA TESTEM PEP-R
250 złotych

Pamiętaj o wczesnym wykryciu wady i udaniu się do specjalisty –> http://www.logopeda-inowroclaw.pl/kiedy-do-logoped/

ZALETY PEP-R JAKO METODY OCENY ROZWOJU DZIECKA Z ZABURZENIAMI W ROZWOJU:

 • zadania nie zależą od poziomu rozwoju mowy,
 • przeprowadzony jest w sposób elastyczny, co pozwala dostosować test do specyficznych zachowań dziecka,
 • zadania nie są ograniczone czasowo,
 • materiały testowe są konkretne i interesujące nawet dla dzieci z poważnymi zaburzeniami,
 • zawiera dużą skalę poziomów rozwoju,
 • składniki językowe testu są oddzielone od sprawnościowych.

Test składa się z następujących skal:

A – Skala Rozwoju (131 zadań testowych), która podzielona jest na siedem sfer, kluczowych dla rozwoju dziecka. Dzięki ocenie w poszczególnych sferach mamy możliwość oceny specyficznych właściwości rozwoju danej osoby, takich jak na przykład dysharmonia.

Rodzaje ocenianych sfer:

 1. Naśladowanie
 2. Percepcja (postrzeganie, uświadomiona reakcja narządu zmysłowego na bodziec zewnętrzny)
 3. Motoryka mała
 4. Motoryka duża
 5. Koordynacja wzrokowo – ruchowa
 6. Czynności poznawcze
 7. Komunikacja, mowa czynna

B – Skala Zachowań (43 zadania testowe), która ma na celu rozpoznanie nietypowych zachowań, charakterystycznych np. dla autyzmu.

Podzielona jest na cztery części:

 1. Nawiązywanie kontaktów i reakcje emocjonalne.
 2. Zabawa i zainteresowanie przedmiotami.
 3. Reakcje na bodźce
 4. Mowa

Skala zachowań pełni funkcję pomocniczą przy stawianiu diagnozy funkcjonalnej. Zebrane w pod skalach zadania pozwalają różnicować między zachowaniami rozwojowymi a patologicznymi. Mają one na celu uwidocznienie nieprawidłowości w takich obszarach jak kontakt wzrokowy, niewłaściwe wykorzystanie przedmiotów, nietypowego używania słów, reakcji na wzmocnienia płynące ze środowiska.

Po przeprowadzeniu badania rodzic otrzymuje diagnozę funkcjonalną, na którą składają się następujące dokumenty:

 • pisemne sprawozdanie ze zindywidualizowanego badania profilu psychoedukacyjnego PEP–R dziecka, wraz z zaleceniami;
 • opis rozwoju dziecka, dokładnie określający funkcjonowanie poszczególnych sfer rozwojowych u dziecka np.: „Ilość wykonanych czynności w zakresie motoryki małej odpowiada rozwojowi dziecka 40-miesięcznego.”