O MNIE

O mniePRZYGOTOWANIE DO ZAWODU:

 1. Dyplom magistra w zakresie logopedii
  (5-letnie studia dzienne)
 2. Dyplom w zakresie neurologopedii
 3. Praktyki zawodowe odbywałam w:
  • placówki szkolno – wychowawcze;
  • poradnie psychologiczne w Bydgoszczy;
  • szkoła specjalna przy ul. Granicznej w Bydgoszczy;
  • poradnia dla dzieci niedosłyszących;
  • oddział neurologii w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. dr. Jana Biziela;
  • oddział udarowy Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu;
 4. Poza tym ukończyłam Cykl Szkoleń Metody Krakowskiej organizowanych przez Centrum Metody Krakowskiej w Krakowie:
  • Terapia Neurobiologiczna- prowadzący Prof. Dr hab.Jagoda Cieszyńska
  • Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych-usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu
  • Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania
  • Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji( autyzm, alalia, afazja, inne)
  • Ćwiczenia ogólnorozwojowe wspierające naukę czytania u dzieci z zaburzeniami rozwojowymi-warsztat praktyczny
  • Metody badania zagrożeń dysleksją
  • Ćwiczenia funkcji słuchowych -rozwojowe programowanie terapii
  • Ćwiczenia funkcji wzrokowych
  • Praca z dzieckiem autystycznym ­ warsztaty praktyczne
   • Uwarunkowania rozwoju mowy dziecka
   • Zaburzenia rozwojowe a zaburzenia w rozwoju
   • Prowadzenie nauki czytania metodą sylabową z dziećmi z poszczególnymi zaburzeniami
   • Metoda Krakowska jako kompleksowe podejście terapeutyczne
 5. Odbyłam praktyczne warsztaty logopedyczne tj.:
  • Kinezyterapia
  • Oligofrenologopedia
  • Logorytmika i Surdologopedia
  • Neurologopedia
  • Higiena i Emisja Głosu
  • Diagnoza i terapia logopedyczne
  • i inne…

Kiedy do logopedy?