USŁUGI

Prowadzę profilaktykę i terapię zaburzeń mowy u dzieci, młodzieży i dorosłych:

 • alalia – rozwojowe zaburzenie mowy, powstające w wyniku uszkodzenia struktur korowych mózgu,

 • afazja – zaburzenia mowy spowodowane uszkodzeniami mózgu,

 • autyzm – całościowe zaburzenie rozwoju,

 • ORM – opóźniony rozwój mowy,

 • seplenienie – nieprawidłowa realizacja głosek s, z, c, dz, ś, ź, ć, dź, sz, ż, cz, dż,

 • rotacyzm – nieprawidłowa realizacja lub brak głoski r,

 • gammacyzm – nieprawidłowa realizacja lub brak głoski g,

 • kappacyzm – nieprawidłowa realizacja lub brak głoski k,

 • lambdacyzm – nieprawidłowa realizacja lub brak głoski l,

 • mowa bezdźwięczna – brak realizacji głosek dźwięcznych i zastępowanie ich głoskami bezdźwięcznymi,

 • bełkot,

 • mutyzm – brak mowy lub ograniczenia mówienia przy braku zaburzeń neurologicznych,

 • terapia trudności w czytaniu i pisaniu,

 • ćwiczenia przygotowujące do nauki czytania i pisania,

 • ocena rozwoju mowy dziecka,